Dida-Boza-logo
Close

Lost password?

Dida-Boza-logo
O Dida Boži | DIDA BOŽA

Pravila zaštite privatnosti

Hermes International d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo), Vilka Novaka 18, 42209 Sračinec, Republika Hrvatska, OIB: 81810672657 obrađuje osobne podatke posjetitelja na svojim web stranicama www.didaboza.hr i www.dzem.hr, te profilima na društvenim mrežama u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).

Zašto obrađujemo osobne podatke?

Osobni podaci ispitanika obrađuju se isključivo u slučaju potrebe i kad za to postoji odgovarajuća zakonska osnova prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i u posebnim slučajevima poput marketinške komunikacije putem privole ispitanika ili temeljem legitimnog interesa Društva.
Društvo posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka posjetitelja i korisnika web stranice Društva i svih drugih korisnika naših usluga te se obvezuje tretirati osobne podatke kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.

Kategorije ispitanika čije osobne podatke obrađujemo

Većina naših obrada odnosi se na podatke osoba koje posjećuju naše web stranice i povezane profile na društvenim mrežama, a to su zaposlenici i drugi poslovni partneri i suradnici odnosno organizacije koje su korisnici naših usluga.
Također, obrađujemo i podatke djelatnika naših klijenata koji koriste naše usluge kao i podatke prikupljene putem naših web stranica od korisnika koji isprobavaju mogućnosti naše usluge i potencijalnih budućih korisnika.

Kategorije podataka koje obrađujemo

Osobni podaci koje prikupljamo kao voditelj ili izvršitelj obrade osobnih podataka direktno od ispitanika uključuju podatke o ispitanicima poput imena i prezimena, kontakt podatke (adresa, telefon, email), broj kreditne kartice, fotografije, IP adresa tijekom posjete na našim web stranicama.
Podatke o ispitanicima prikupljamo putem direktne komunikacije s ispitanicima, primjerice putem naših komunikacijskih kanala na web stranicama i društvenim mrežama.
Podatke prikupljamo i putem same usluge web trgovine odnosno funkcionalnosti platforme na kojoj je usluga zasnovana, primjerice komentare i povratne informacije o zadovoljstvu prilikom korištenja platforme.

Putem web stranice našeg Društva prikupljamo i tehničke podatke o posjetiteljima naše web stranice potrebne za analizu pristupa i prometa, uključujući mrežne identifikatore poput IP adrese, URL izraze, jedinstvene identifikatore uređaja, preglednika i slično.

Upotreba prikupljenih podataka

Podatke od korisnika prikupljamo kako bismo:
•    Provjerili njihov status i pristup uslugama
•    Kako bismo pružili potpunu uslugu našim kupcima i posjetiteljima stranica
•    Kontaktirali kupce i korisnike o našim usluga i proizvoda
•    Osigurali podršku našim uslugama i komunicirali izmjene u našoj usluzi te rješavali pitanja, upite ili pritužbe koje korisnici mogu imati oko korištenja naše platforme i usluge.
•    Podatke o korisnicima koristimo i da bismo kvalitetnije upravljali našom web trgovinom, izvještavali korisnike poslodavce o korištenju naše usluge, otkrivali poteškoće i testirali naše nove usluge te za istraživačke i statističke svrhe.

Promotivne poruke, ankete i upitnici

Ukoliko nam date prethodnu suglasnost ili prijavite svoju email adresu u web obrazac, obavještavat ćemo vas o pogodnostima, popustima i novostima u našoj ponudi.
U svakom trenutku možete odustati od primanja promotivnih poruka na način da odaberete ponuđenu opciju odjave u primljenoj promotivnoj poruci. U slučaju neuspjele odjave, molimo kontaktirajte našu tehničku službu na adresu: privacy@hermes-int.com

Upiti i reklamacije

Kako bismo odgovorili na sve vaše upite ili eventualne reklamacije, trebamo vaše podatke poput imena, prezimena i email-a kako bismo vas mogli kontaktirati. Ukoliko nam se obratite s vašim upitima podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo kako bismo vam mogli odgovoriti i riješiti vaš problem. Osobni podaci koju su nužni za rješavanje reklamacija na pruženu uslugu čuvaju se od dana zaprimanja komunikacije sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

Primatelji osobnih podataka

Društvo jedino i isključivo ima samostalan pristup podacima korisnika prikupljenih putem usluge i web stranica u svrhu pružanja usluge. U slučaju određenih obrada podataka, podaci koje nam dajete mogu biti preneseni ili dani na uvid trećim stranama. Taj se prijenos ili uvid u podatke, obavlja npr. kad smo dobili Vašu privolu za takav prijenos (npr. kupnja određenih proizvoda u organizaciji trećih strana). Također, podaci ispitanika koji posjećuju naše web stranice obrađuju se u svrhu navedenih marketinških aktivnosti.

Društvo prikuplja podatke o posjetiteljima naših web stranica koje u svrhu boljeg razumijevanja potreba korisnika, unapređenja proizvoda i usluga te kako bi se korisnicima pružila usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem, korištenjem kolačića (cookies) sa naših web stranica prikupljaju servisi Google Ads i Google Analytics.

Podaci koje prikuplja ovaj servis uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke potrebne za statističku analizu posjetitelja web stranica.

Rokovi zadržavanja podataka

Društvo će zadržavati podatke prikupljene od korisnika u svrhu pružanja naše usluge do povlačenja privole. Po povlačenju privole, ispitanici mogu preuzeti svoje podatke u roku od devedeset dana, nakon čega će se ti podaci izbrisati.
Podaci koje društvo prikuplja putem web stranica, društvenih mreža i drugih komunikacijskih alata u marketinške svrhe, ukoliko su prikupljeni temeljem privole zadržavat će se dvije godine od trenutka kad je ispitanik dao privolu ili ju je posljednji put obnovio, osim ako ispitanik ne zatraži povlačenje privole.
Društvo obrađuje i podatke o potencijalnim zaposlenicima, korisnicima i ispitanicima prikupljenim kroz pružanje svoje usluge. Društvo neće koristiti kontakt podatke ispitanika čiji su poslodavci koristili usluge društva radi kontakta i ponude svojih usluga, ali može kontaktirati zaposlenike poslodavca koji su sudjelovali u pružanju usluge uz uvjet da se u tekstu komunikacije omogući primatelju jasno i jednostavno odustajanje od primanja daljnjih marketinških poruka.
Iznimno od gornjih stavaka društvo će zadržati podatke koje je dužno čuvati temeljem važećih prisilnih propisa isključivo u roku predviđenom u tim propisima nakon čega će podaci biti izbrisani.

Mjere zaštite osobnih podataka

Obrade podataka provodimo u skladu s načelima obrade osobnih podataka i načelima informacijske sigurnosti. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za svrhu obrade i ne čuvamo ih dulje nego što je to potrebno.
Društvo svojim kupcima, klijentima, partnerima i njihovim zaposlenicima jamči odgovarajuću razinu sigurnosti obrade podataka.
Kako bismo osigurali odgovarajuću povjerljivost, cjelovitost i raspoloživost osobnih podataka temeljem procjene rizika obrade podataka provodimo uz odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere.
Društvo je prepoznalo važnost informacijske sigurnosti, te kontinuirano evaluira i nadograđuje svoje tehničke, fizičke i organizacijske sigurnosne mjere i procedure. Korisnicima sustava online naplate osiguravamo najviši nivo zaštite podataka. Za sigurni prijenos podataka između Vašeg računala ili uređaja i naših servera koristimo SSL tehnologiju sa snažnom enkripcijom. Svi osobni podaci, brojevi osobnih dokumenata, kreditnih kartica ili drugih sredstava plaćanja koje korisnici dostave preko sustava naplate, prenose se isključivo sigurnom vezom koristeći enkripciju podataka.
Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu. Vašim podacima koji se obrađuju u našim sustavima pristupaju samo ovlašteni djelatnici u skladu s potrebama poslovnih procesa koji zahtijevaju pojedinu obradu te u pojedinim slučajevima, treće strane, koje su se obvezale štititi Vaše podatke u skladu s važećim zakonima i uredbama o zaštiti osobnih podataka. Svi naši djelatnici educirani su o načinu postupanja s osobnim podacima u skladu sa zakonskim odredbama.

Prava ispitanika

Ovisno o svrsi i pravnom temelju obrade osobnih podataka, primjenjivim propisima domaćeg i europskog zakonodavstva i drugim okolnostima, uvijek možete zatražiti:

•    pristup svojim osobnim podacima,
•    ispravak svojih osobnih podataka,
•    brisanje svojih osobnih podataka,
•    ograničenje obrade svojih osobnih podataka

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka nacionalnom nadzornom tijelu.
U RH nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Sukladno važećim zakonskim propisima svaki zahtjev/upit za zaštitu osobnih podataka bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne
napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neovlaštenu i nedopuštenu obradu osobnih podataka.
Kontakt podaci osobe zadužene za zaštitu podataka: email: privacy@hermes-int.com

Izmjene i dopune Pravila

Obavijest o izmjenama i dopunama Pravila biti će pravovremeno objavljena i dostupna na svim web stranicama Društva i profilima na društvenim mrežama

Ova Pravila primjenjuju se od 25. ožujka 2020.